Samenstelling Committee

Home/Over ons/Samenstelling Committee

De samenstelling van het committee is als volgt:

  • René de Vries, voorzitter;   Havenmeester Port of Rotterdam
  • Bas Janssen;   Deltalinqs – Havenbedrijfsleven
  • Robert Bravenboer;   VRC – Vertegenwoordiging rederijen
  • Hylke Hylkema;   Vertegenwoordiging zeevarenden, vakbond
  • Helene Perfors;   Scheepsbezoeken, geestelijk welzijn bemanningen, missies
  • Piet Hoogerwaard;   Algemeen, voorzieningen aan de wal, vrijwilligersorganisaties

Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid één of meerdere adviseurs te betrekken bij de toekenning van projecten. Deze adviseurs kunnen afkomstig zijn uit het Rotterdamse zeevarenden welzijnswerk, uit de zeevarenden zelf of hun vertegenwoordiging, uit de Nederlandse reders of ship management bedrijven of bijvoorbeeld vanuit de Gemeente Rotterdam.

Die adviesrollen zijn belangrijk, het gaat tenslotte om vertegenwoordigers uit het veld met zeer specifieke kennis. Advies kan worden ingewonnen bij het selecteren van projecten, maar bijvoorbeeld ook wat betreft eventuele bijsturing.