Welke projecten komen in aanmerking?

Home/Project indienen/Welke projecten komen in aanmerking?

Uiteraard gaat het om projecten en initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van zeevarenden die de Rotterdamse haven aandoen. Het mag daarbij gaan om een specifieke groep, bijvoorbeeld zeevarenden die graag sporten of zeevarenden in een bepaald stuk van de haven, zoals de Botlekhaven.

Belangrijk is dat de projecten aansluiten bij de behoeften van zeevarenden, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan transport in de haven. Een ander belangrijk criterium om te beslissen over toekenning, is of het project haalbaar is; is er een grote mate van vertrouwen dat het project met succes uitgevoerd zal worden. Minder traditionele of vernieuwende initiatieven én initiatieven vanuit de zeevarenden zelf hebben een streepje voor.

Voor initiatieven en projecten die in aanmerking komen voor donatie gelden deze voorwaarden:

 • Het project moet ten goede komen aan het welzijn van zeevarenden die de Rotterdamse haven aandoen.
 • En het zeevarenden-welzijn in Rotterdam daadwerkelijk en in praktische zin bevorderen. 
 • Het project betreft een (eenmalige) activiteit die een duidelijke begin- en einddatum heeft.
 • Het voorstel mag wel het karakter hebben van een ‘starterssteun’ die een bepaald initiatief mogelijk maakt (zonder dat het Rotterdam PWC hiermee een meerjarige verplichting aangaat).
 • Indien de aanvraag de deelfinanciering van een groter project betreft, dient de begroting voor dat project overlegd te worden. Voorwaarde voor uitkering is dat de begroting strikt wordt gevolgd.
 • Zowel commerciële als niet-commerciële organisaties kunnen een aanvraag indienen.
 • Het project mag niet de exploitatiebegroting betreffen en de continuïteit van een organisatie mag niet afhankelijk zijn van deze financiering.
 • Het voorstel mag geen onderscheid maken in ras, religie, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, levensovertuiging of politieke gezindheid.

 

Daarnaast spelen positief voor de beoordeling mee:

 • De behoeften van zeevarenden voor het geleverde uit het project zijn helder.
 • De mate waarin er nagegaan kan worden of een project zijn doel heeft bereikt.
 • De originaliteit van voorstel.
 • Goede financiële positie van de aanvragende organisatie.
 • Het project mag geen meerjarige verplichtingen oproepen waarvoor opnieuw externe financiering nodig zal zijn.