Over ons

Home/Over ons

Rotterdam is een stad waar mensen welkom zijn. En als havenstad geldt dat in het bijzonder voor alle zeevarenden van over de hele wereld. Als Port Welfare Committee willen wij daarin een rol spelen.

Door geld toe te kennen aan initiatieven die het welzijn van zeevarenden in de haven ondersteunen en die zeevarenden met meer plezier de Rotterdamse haven laten aandoen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het werk van de welzijnsorganisaties in de haven de aandacht krijgt die het verdient.

Ons fonds kan jaarlijks bijna € 140.000,- uitkeren, geld dat deels afkomstig is van rederijen en deels van het Havenbedrijf Rotterdam en Stichting de Beer. Het Rotterdam Port Welfare Committee bestaat uit initiatiefnemers Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam, aangevuld met Stichting de Beer en VRC, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, en met nauwe betrokkenheid van Rotterdamse  zeevarenden- en welzijnsorganisaties.

Initiatiefnemers

Deltalinqs

Deltalinqs

Deltalinqs is de belangenvereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven. Eén van de velewerkzaamheden is het organiseren van de administration charges van bezoekende schepen. Deze charges bestaan al sinds de jaren 20 en ze zijn bedoeld voor ‘algemene belangenbehartiging’, waaronder ook welfare. Veel havens heffen deze charges op grond van gewoonterecht maar er zijn geen vaste regels of tarieven voor. Deltalinqs echter heeft voor Rotterdam een aantal jaren geleden wel een vast percentage van het zeehavengeld (0,35%) met de rederijen afgesproken. Binnen rederijen bestaat een groot draagvlak om dit voor de toekomst zo te houden aangezien er veel goede dingen mee gedaan worden.

Havenbedrijf RotterdamHavenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. is de beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. HbR investeert –onder andere uit de zeehavengelden– in de ontwikkeling van het bestaand havengebied, nieuwe haventerreinen, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart. Waar Deltalinqs een deel van haar administration charges onderbrengt in de Rotterdam Port Welfare Commitee, vult Havenbedrijf Rotterdam dit aan met een gelijk bedrag. Het is de taak van de committee om dit geld optimaal te besteden.

VRCVRC – Vereniging van Rotterdamse Cargadoors

VRC, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, bewaakt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van cargadoors in de haven. Een cargadoor op zijn beurt behartigt de belangen van de partijen die betrokken zijn bij de tienduizenden zeeschepen die jaarlijks Rotterdam aandoen; reders, verladers en expediteurs. In de Port Welfare Committee vertegenwoordigt de VRC de rederijen.