Doelstellingen

Home/Over ons/Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Ons overkoepelende ideaal is helder: we willen als Rotterdamse haven een gastvrij welkom bieden voor zeevarenden.
Daarbij spelen de volgende doelstellingen mee:

 • Het op een eerlijke, efficiënte en effectieve manier verdelen van de beschikbaar gestelde
  financiële middelen ten behoeve van zeevarenden-welzijn.
 • Het zeevarenden-welzijn in Rotterdam daadwerkelijk bevorderen.
 • De samenwerking Rotterdamse missies/vrijwilligersorganisatie zeevarenden bevorderen.

Het Committee wil die doelstellingen bereiken door:

 • Financiële ondersteuning te bieden aan initiatieven die het welzijn van zeevarenden ten goede komen.
 • Eén geïntegreerde ondersteuning te bieden aan de Rotterdamse welzijnsinitiatieven.
 • Een loket te bieden voor verzoeken om financiële bijdragen voor welzijn zeevarenden.
 • Te toetsen bij organisaties en zeevarenden wat lokale prioriteiten/behoeften zijn.
 • Ervoor te zorgen dat door de verdeling van gelden er over meerdere jaren een zo breed mogelijk
  programma aan projecten en aanvragers wordt gehonoreerd.
 • Door middel van deze aanpak bevorderen dat er ook nieuwe of andere welzijn-initiatieven ontplooid worden.